Auris De Kring Aurislogo

Contact


Tiendendreef 5-7

4461 DS Goes

Postbus 2049

4460 MA Goes

(0113) 213 407

dekring@auris.nl

Deel deze pagina


STEL EEN VRAAG

Management

Diana Kouters

Regiodirecteur

Mattanja Hiensch

Locatieleider
Coördinator veiligheid
Aanspreekpersoon pesten

Michiel van Wijnen

Teamleider

Logopedisten

Milou Flipse

Evelien van Casand

Marloes Meesters

Pascale van Os

Anne Steendijk

Veerle Addink

Vakleerkrachten

Alex Hannewijk

Vakdocent gymnastiek

 

 

Inval leerkrachten

Renate Zwamborn

 

 

Intern begeleider

Ineke Platschorre

Intern begeleider

 

 

 

Schoolarts, orthopedagoog, fysiotherapeut

Paul Lindenberg

Schoolarts

Anne de Visser

Fysiotherapeut

Gilde Stuifzand 

Fysiotherapeut

Mirjam Brasser

Orthopedagoog
   

Administratie en conciërge

Janneke Poleij

Administratie (woensdag)

Marieke Ravia

Administratie

Marcel Bookelaar

conciërge

 

   
 • Taalschool
 • Taalschool

  Taal staat centraal tijdens alle vakken en activiteiten op onze school. De groepsleiding en de logopedisten werken in de groep en individueel met de leerlingen. Wij werken in alle lessen met woordenschat, pragmatiek, zinsbouw, verhaalopbouw, het uiten van gevoelens en uitspraak. Wij gaan hierbij uit van het niveau en de hulpvraag van de leerling.

 • Communicatie
 • Communicatie

  Taal aanleren gaat bij onze leerlingen niet vanzelf. Daarom staat taal centraal in onze lessen en ook tijdens pauzes en informele momenten. Wij verbeteren leerlingen op een indirecte manier. Zo voelen zij zich veilig om positieve leerervaringen op te doen. Leerkrachten passen taalgebruik aan aan het niveau van de leerling. Hierbij gebruiken zij ook ondersteunende gebaren. Wij stimuleren leerlingen ook met elkaar te communiceren. Zo leren zij samen oplossingsgericht te werken.

 • Woordenschat
 • Woordenschat

  Woordenschat is een onderdeel van onze taallessen. Wij gebruiken hiervoor de methodiek 'Met woorden in de weer'. Met deze methodiek kunnen leerlingen de woorden beter onthouden. Leerlingen leren teksten beter begrijpen en kennen meer woorden om iets te vertellen. Dit bevordert hun communicatie met anderen.

 • Structuur
 • Structuur

  Binnen onze school en in de klas zijn duidelijke regels. Wij maken deze regels zo veel mogelijk visueel. Wij bieden structuur en rust. Zo ervaren leerlingen rust en veiligheid. Dit is de basis om te kunnen leren. Voorbeelden van structuur zijn dagritmekaarten, pictogrammen, time-timer, verkeerslicht, werkdobbelstenen en klassenafspraken.

 • Zelfvertrouwen
 • Zelfvertrouwen

  Onze groepsleiding spreekt de leerlingen positief aan. Wij kijken vooral naar wat de leerling goed kan. Wij helpen de leerling zijn vaardigheden te ontwikkelen en een positief zelfbeeld te krijgen. Wij geven complimenten en beloningen. Dit vergroot het zelfvertrouwen van de leerling.