Auris De Kring Aurislogo

Leerlijnen

In het onderwijs maken wij gebruik van leerlijnen voor al onze groepen. Deze staan in het groepsplan. In de leerlijnen staat welke doelen wij willen behalen en welke methodieken wij hiervoor gebruiken.

De leerlijnen per groep werken toe naar vier mogelijke leerroutes.

 • Gevorderd (voorheen 'verdiept')
  Leerlingen werken toe naar het beheersen van eind groep 8 niveau. Het uitstroomperspectief hierbij is vmbo theoretische leerweg of hoger.
 • Basis (schoolstandaard)
  Leerlingen werken toe naar het beheersen van eind groep 7 niveau. Het uitstroomperspectief hierbij is vmbo kader- of basis beroeps (al dan niet in een cluster 2 setting).
 • Minimum 
  Leerlingen werken toe naar het beheersen van eind groep 6 niveau. Het uitstroomperspectief hierbij is onderwijs met leerwegondersteuning of praktijkonderwijs (al dan niet in een cluster 2 setting).
 • Lager dan minimum
  Leerlingen werken toe naar het beheersen van eind groep 7 niveau. Het uitstroomperspectief hierbij is praktijkonderwijs.

De Commissie van Leerlingzorg bepaalt in overleg met de leerkracht welk aanbod een leerling krijgt.

 • Taalschool
 • Taalschool

  Taal staat centraal tijdens alle vakken en activiteiten op onze school. De groepsleiding en de logopedisten werken in de groep en individueel met de leerlingen. Wij werken in alle lessen met woordenschat, pragmatiek, zinsbouw, verhaalopbouw, het uiten van gevoelens en uitspraak. Wij gaan hierbij uit van het niveau en de hulpvraag van de leerling.

 • Communicatie
 • Communicatie

  Taal aanleren gaat bij onze leerlingen niet vanzelf. Daarom staat taal centraal in onze lessen en ook tijdens pauzes en informele momenten. Wij verbeteren leerlingen op een indirecte manier. Zo voelen zij zich veilig om positieve leerervaringen op te doen. Leerkrachten passen taalgebruik aan aan het niveau van de leerling. Hierbij gebruiken zij ook ondersteunende gebaren. Wij stimuleren leerlingen ook met elkaar te communiceren. Zo leren zij samen oplossingsgericht te werken.

 • Woordenschat
 • Woordenschat

  Woordenschat is een onderdeel van onze taallessen. Wij gebruiken hiervoor de methodiek 'Met woorden in de weer'. Met deze methodiek kunnen leerlingen de woorden beter onthouden. Leerlingen leren teksten beter begrijpen en kennen meer woorden om iets te vertellen. Dit bevordert hun communicatie met anderen.

 • Structuur
 • Structuur

  Binnen onze school en in de klas zijn duidelijke regels. Wij maken deze regels zo veel mogelijk visueel. Wij bieden structuur en rust. Zo ervaren leerlingen rust en veiligheid. Dit is de basis om te kunnen leren. Voorbeelden van structuur zijn dagritmekaarten, pictogrammen, time-timer, verkeerslicht, werkdobbelstenen en klassenafspraken.

 • Zelfvertrouwen
 • Zelfvertrouwen

  Onze groepsleiding spreekt de leerlingen positief aan. Wij kijken vooral naar wat de leerling goed kan. Wij helpen de leerling zijn vaardigheden te ontwikkelen en een positief zelfbeeld te krijgen. Wij geven complimenten en beloningen. Dit vergroot het zelfvertrouwen van de leerling.