Auris De Kring Aurislogo

Logopedie

Zoals u hierboven kunt zien is logopedie meer dan alleen ‘spraakles’. De logopedisten bij ons op school bieden logopedie op verschillende vlakken aan alle leerlingen van de school. U kunt hierbij denken aan kinderen met ernstige spraak- taal moeilijkheden, moeilijk verstaanbare kinderen, slechthorende kinderen, kinderen met auditieve verwerkingsproblemen, kinderen met een taalontwikkelingsstoornis, meertalige kinderen en kinderen met een andere beperking in de communicatie.

Het doel van de logopedische begeleiding is de spraak en taal te optimaliseren en de communicatie zo goed mogelijk te laten verlopen. U kunt hierbij denken aan het begrijpen van de taal, anderen verstaan, begrepen worden, zich duidelijk kunnen maken, verstaanbaar spreken et cetera. We werken hierbij nauw samen met andere disciplines zoals de leerkracht, psycholoog, orthopedagoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werk, gezinsbegeleiding en ouders.

 • Taalschool
 • Taalschool

  Taal staat centraal tijdens alle vakken en activiteiten op onze school. De groepsleiding en de logopedisten werken in de groep en individueel met de leerlingen. Wij werken in alle lessen met woordenschat, pragmatiek, zinsbouw, verhaalopbouw, het uiten van gevoelens en uitspraak. Wij gaan hierbij uit van het niveau en de hulpvraag van de leerling.

 • Communicatie
 • Communicatie

  Taal aanleren gaat bij onze leerlingen niet vanzelf. Daarom staat taal centraal in onze lessen en ook tijdens pauzes en informele momenten. Wij verbeteren leerlingen op een indirecte manier. Zo voelen zij zich veilig om positieve leerervaringen op te doen. Leerkrachten passen taalgebruik aan aan het niveau van de leerling. Hierbij gebruiken zij ook ondersteunende gebaren. Wij stimuleren leerlingen ook met elkaar te communiceren. Zo leren zij samen oplossingsgericht te werken.

 • Woordenschat
 • Woordenschat

  Woordenschat is een onderdeel van onze taallessen. Wij gebruiken hiervoor de methodiek 'Met woorden in de weer'. Met deze methodiek kunnen leerlingen de woorden beter onthouden. Leerlingen leren teksten beter begrijpen en kennen meer woorden om iets te vertellen. Dit bevordert hun communicatie met anderen.

 • Structuur
 • Structuur

  Binnen onze school en in de klas zijn duidelijke regels. Wij maken deze regels zo veel mogelijk visueel. Wij bieden structuur en rust. Zo ervaren leerlingen rust en veiligheid. Dit is de basis om te kunnen leren. Voorbeelden van structuur zijn dagritmekaarten, pictogrammen, time-timer, verkeerslicht, werkdobbelstenen en klassenafspraken.

 • Zelfvertrouwen
 • Zelfvertrouwen

  Onze groepsleiding spreekt de leerlingen positief aan. Wij kijken vooral naar wat de leerling goed kan. Wij helpen de leerling zijn vaardigheden te ontwikkelen en een positief zelfbeeld te krijgen. Wij geven complimenten en beloningen. Dit vergroot het zelfvertrouwen van de leerling.