Leerlijnen

Leerlijnen

In het onderwijs maken wij gebruik van leerlijnen voor al onze groepen. Deze staan in het groepsplan. In de leerlijnen staat welke doelen wij willen behalen en welke methodieken wij hiervoor gebruiken.

De leerlijnen per groep werken toe naar vier mogelijke leerroutes.

 • Gevorderd (voorheen ‘verdiept’)
  Leerlingen werken toe naar het beheersen van eind groep 8-niveau. Het uitstroomperspectief hierbij is VMBO theoretische leerweg of hoger.
 • Basis (schoolstandaard)
  Leerlingen werken toe naar het beheersen van eind groep 7-niveau. Het uitstroomperspectief hierbij is VMBO kader- of basis beroeps (al dan niet in een cluster 2-setting).
 • Minimum
  Leerlingen werken toe naar het beheersen van eind groep 6-niveau. Het uitstroomperspectief hierbij is onderwijs met leerwegondersteuning of praktijkonderwijs (al dan niet in een cluster 2-setting).
 • Lager dan minimum
  Leerlingen werken toe naar het beheersen van eind groep 7-niveau. Het uitstroomperspectief hierbij is praktijkonderwijs.

De Commissie van Leerlingenzorg bepaalt in overleg met de leerkracht welk aanbod een leerling krijgt.