Werkwijze

Werkwijze

Op onze school werkt een gevarieerd team van onder andere groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, vakleerkrachten, logopedisten, een intern begeleider en teamleiders samen. Zij werken niet alleen samen met elkaar, maar ook samen met ouders.

Deze samenwerking vormt de basis voor kwalitatief goed onderwijs. Ons onderwijs ondersteunt de leerlingen in hun totale ontwikkeling. Het lesaanbod stemmen wij af op de behoefte van de leerling. Spraakontwikkeling, taalontwikkeling en communicatie nemen een centrale plaats in. Leerlingen kunnen waar nodig gebruik maken van klassenapparatuur.

Wij bieden de leerstof aan in kleine stapjes. We stemmen de leerstof aan op het tempo en niveau van de leerling. In de klas werken wij in groepjes en individueel. De lesstof in de klas is vergelijkbaar met die van een reguliere school. Wij geven wettelijk verplichte vakken en hebben een aangepast programma als dat nodig is. Wij dagen leerlingen uit om te leren in een omgeving waarin zij zich veilig voelen. Dit doen we door duidelijke regels te stellen. Wij bieden structuur door onder andere pictogrammen, dagritmekaarten, werkschema’s, fotowerkkaarten, stoplichtmethoden en rood-groen-kaartjes.

Onze school heeft het vignet Gezonde School. Wij werken structureel aan de gezondheid van onze leerlingen. Wij zorgen voor een veilige schoolomgeving. We hebben aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Voor gezond gedrag zetten wij de volgende activiteiten in:

  • Lessen gezond gedrag
  • Schoolfruit
  • De leerlingen kunnen de hele dag hun Dopper vullen met water
  • Aandacht voor veiligheid in en om de school
  • Een speelplein in samenwerking met de Johan Cruyff Foundation om spel en beweging te stimuleren
  • Lessen over het gevaar van roken, alcohol, drugs, vuurwerk en social media

Wilt u meer weten over groepsindeling, ontwikkelingsperspectief, leerlingenzorg, leerlijnen of onderwijsarrangementen? Klik dan op één van deze onderwerpen in het menu rechts op deze pagina.

Vragen?

Heb je vragen over de school of wil je graag advies? Neem dan contact met ons op.