Raden en vertrouwenspersonen

Ouderraad

De ouderraad houdt zich voornamelijk bezig met het organiseren van ouderavonden en oudercontacten, het vertegenwoordigen van de ouders in de FOSS (Federatie van Ouders van Slechthorende kinderen en kinderen met Spraak-taalmoeilijkheden) en het onderhouden van de contacten met de schoolleiding.

Leden ouderraad

  • Mevrouw Carola Visscher (voorzitter)
  • Mevrouw Eveline van der Hof (secretaris)
  • Mevrouw Maartje Wolff-Waterman (lid)
  • Mevrouw Wendy de Vos-Klaassen (lid)
  • Vacature (lid)

Correspondentieadres

Secretaris ouderraad, p/a Postbus 2049, 4460 MA Goes

Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersonen van Auris De Kring zijn Miriam Brasser en Katinka Schotanus. Zij zijn bereikbaar via het algemene nummer van de school.

Veiligheidscoördinator en aanspreekpunt pesten

De veiligheidsco√∂rdinator en aanspreekpersoon pesten is mevrouw Mattanja Hiensch. De heer Alex Hannewijk heeft naast zijn taken als leraar de taak ‘Veilig in en om de school’.

Auris De Kring werkt binnen de hele school met KiVa. Dit is een antipestprogramma.