Raden en vertrouwenspersonen

Ouderraad

De ouderraad zet zich in voor alle leerlingen van Auris De Kring. Zo organiseert de ouderraad extra activiteiten en helpen de leden van de ouderraad bij feesten, zoals de viering van Sinterklaas, Kerst, het Paasfeest, het schoolfeest en ouderavonden. De ouderraad vergadert een aantal keer per jaar met de teamleiders.

Leden ouderraad

  • Eveline van der Hof
  • Sandy Sinke
  • Iris Traas
  • Wendy de Vos

Correspondentieadres

Secretaris ouderraad, Postbus 2049, 4460 MA Goes

Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersoon van Auris De Kring is Miriam Brasser. Zij is bereikbaar via het algemene nummer van de school.

Veiligheidscoördinator en aanspreekpunt pesten

De veiligheidscoördinator is Jolanda van Tilburg.

Auris De Kring werkt binnen de hele school met KiVa. Dit is een antipestprogramma.