Auris De Kring Aurislogo

Werkwijze

Op onze school werkt een gevarieerd team van onder andere groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, vakleerkrachten, logopedisten, een intern begeleider en teamleiders samen. Zij werken niet alleen samen met elkaar, maar ook samen met ouders. Deze samenwerking vormt de basis voor kwalitatief goed onderwijs. Ons onderwijs ondersteunt de leerlingen in hun totale ontwikkeling. Het lesaanbod stemmen wij af op de behoefte van de leerling. Spraakontwikkeling, taalontwikkeling en communicatie nemen een centrale plaats in. Leerlingen kunnen waar nodig gebruik maken van klassenapparatuur.

Wij bieden de leerstof aan in kleine stapjes. We stemmen de leerstof aan op het tempo en niveau van de leerling. In de klas werken wij in groepjes en individueel. De lesstof in de klas is vergelijkbaar met die van een reguliere school. Wij geven wettelijk verplichte vakken en hebben een aangepast programma als dat nodig is. Wij dagen leerlingen uit om te leren in een omgeving waarin zij zich veilig voelen. Dit doen we door duidelijke regels te stellen. Wij bieden structuur door onder andere pictogrammen, dagritme kaarten, werkschema's, fotowerkkaarten, stoplichtmethoden en rood groen kaartjes.

Onze school heeft het Vignet Gezonde School. Wij werken structureel aan de gezondheid van onze leerlingen. Wij zorgen voor een veilige schoolomgeving. We hebben aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Voor gezond gedrag zetten wij de volgende activiteiten in.
 • Lessen gezond gedrag
 • Week van de vriendschap
 • Aandacht voor veiligheid in en om de school
 • Nieuw speelplein in samenwerking met de Cruyff foundation om spel en beweging te stimuleren
 • Aandacht voor ontbijt en lunch
 • Lessen over het gevaar van roken, alcohol, drugs, vuurwerk en social media

Wilt u meer weten over groepsindeling, ontwikkelingsperspectief, leerlingenzorg, leerlijnen of onderwijsarrangementen? Klik dan op één van deze onderwerpen in het menu links op deze pagina.

 • Taalschool
 • Taalschool

  Taal staat centraal tijdens alle vakken en activiteiten op onze school. De groepsleiding en de logopedisten werken in de groep en individueel met de leerlingen. Wij werken in alle lessen met woordenschat, pragmatiek, zinsbouw, verhaalopbouw, het uiten van gevoelens en uitspraak. Wij gaan hierbij uit van het niveau en de hulpvraag van de leerling.

 • Communicatie
 • Communicatie

  Taal aanleren gaat bij onze leerlingen niet vanzelf. Daarom staat taal centraal in onze lessen en ook tijdens pauzes en informele momenten. Wij verbeteren leerlingen op een indirecte manier. Zo voelen zij zich veilig om positieve leerervaringen op te doen. Leerkrachten passen taalgebruik aan aan het niveau van de leerling. Hierbij gebruiken zij ook ondersteunende gebaren. Wij stimuleren leerlingen ook met elkaar te communiceren. Zo leren zij samen oplossingsgericht te werken.

 • Woordenschat
 • Woordenschat

  Woordenschat is een onderdeel van onze taallessen. Wij gebruiken hiervoor de methodiek 'Met woorden in de weer'. Met deze methodiek kunnen leerlingen de woorden beter onthouden. Leerlingen leren teksten beter begrijpen en kennen meer woorden om iets te vertellen. Dit bevordert hun communicatie met anderen.

 • Structuur
 • Structuur

  Binnen onze school en in de klas zijn duidelijke regels. Wij maken deze regels zo veel mogelijk visueel. Wij bieden structuur en rust. Zo ervaren leerlingen rust en veiligheid. Dit is de basis om te kunnen leren. Voorbeelden van structuur zijn dagritmekaarten, pictogrammen, time-timer, verkeerslicht, werkdobbelstenen en klassenafspraken.

 • Zelfvertrouwen
 • Zelfvertrouwen

  Onze groepsleiding spreekt de leerlingen positief aan. Wij kijken vooral naar wat de leerling goed kan. Wij helpen de leerling zijn vaardigheden te ontwikkelen en een positief zelfbeeld te krijgen. Wij geven complimenten en beloningen. Dit vergroot het zelfvertrouwen van de leerling.